Uwaga! Zasoby Biblioteki Liberatury znajduje się obecnie w Artetece

 

W teatrze książki

          
Spotkaniem poświęconym twórczości amerykańskich postmodernistów zakończył się w środę 10 grudnia trwający od października 2008 roku cykl „Wstąp do liberatury!”. Przez całą jesień w Bibliotece Sztuki MIK przyglądaliśmy się uważnie zjawisku liberatury, śledząc wspólnie z publicznością liberackie inicjatywy w literaturze światowej.


10 grudnia profesor Jerzy Kutnik z UMCS w Lublinie odpowiadał na stawiane przez nas pytania (jak wygląda książka, w której pisarz odgrywa również rolę typografa, projektanta i drukarza?, jak inscenizuje tekst, który - niczym scenograf - rozmieszcza na stronicach powieści?, w jaki sposób zaprasza do uczestnictwa w twórczym czytaniu?). Jednak przede wszystkim spotkanie z nim stało się klamrą zamykającą cykl - próbą wyjaśnienia przyczyn, dla których powstają książki trafnie nazwane przez Katarzynę Bazarnik i Zenona Fajfera liberaturą. Nasz gość zinterpretował proces zapisu myśli pisarza, jego intencje, oraz umieścił ten akt w szerszym kulturowym kontekście. A poza tym przywiózł ze sobą wiele niedostępnych w Polsce książek Sukenicka, Federmana, Gassa (w różnych wydaniach) i ubarwił wykład szczegółami z ich życiorysów, które mogą nasuwać możliwości odczytania tego rodzaju literatury.
Profesor Jerzy Kutnik jest literaturoznawcą i kulturoznawcą, specjalistą w dziedzinie amerykańskiej literatury, kultury i historii, autorem m.in. The Novel as Performance: The Fiction of Ronald Sukenick and Raymond Federman. Poznał osobiście obydwu tych pisarzy, z Federmanem wciąż utrzymuje bliski kontakt (Sukenick zmarł w 2004 roku).


W 2009 roku zapraszamy na kolejne spotkania poświęcone liberaturze!