Uwaga! Zasoby Biblioteki Liberatury znajduje się obecnie w Artetece

 

rekomendacje


Liberaturaseria wydawnicza Korporacji Ha!art
pod redakcją Katarzyny Bazarnik i Zenona Fajfera


Ukazująca się od roku 2003 seria „Liberatura” Korporacji Ha!art jest zjawiskiem unikatowym nie tylko na polskim rynku wydawniczym. O jej wyjątkowości decyduje – wyrosła z koncepcji liberatury – filozofia traktowania dzieła literackiego jako organicznej jedności słowa z przestrzenią zapisu. W prezentowanych utworach tekst i książka (łac. liber) stanowią nierozerwalną całość, a wszystkie elementy tak szeroko pojętego dzieła mogą współtworzyć przekaz.

W ramach serii publikowane są utwory polskie oraz najciekawsze przykłady liberatury światowej, zarówno współczesnej, jak i klasyki. Tym, co szczególnie wyróżnia „Liberaturę” na tle innych serii wydawniczych, jest odmienny kształt poszczególnych tomów. Każda książka ma swój własny, niepowtarzalny wygląd, niekiedy daleko wykraczający poza stereotypowe wyobrażenia.
Kolejnych tytułów nie łączy wspólna szata graficzna czy edytorski ornament, bowiem w książkach przynależących do liberatury układ typograficzny jest częścią oryginalnej, autorskiej wizji. Redaktorzy starają się tę wizję możliwie wiernie zachować, co sprawia, że serię wyróżnia staranne opracowanie edytorskie, idące w parze z jakością przekładów i komentarzy.

Projekt spotyka się z rosnącym zainteresowaniem czytelników i literaturoznawców. Krytyk literacki i publicysta Leszek Bugajski określił „Liberaturę” „najbardziej zaskakującą serią wydawniczą” w kraju. Docenione też zostały poszczególne tytuły. W grudniu 2008 roku, podczas Wrocławskich Promocji Dobrych Książek, Korporacji Ha!art przyznano wyróżnienie „za konsekwentną i odważną popularyzację liberatury”, uznając wydaną w ramach serii powieść Nieszczęśni B.S. Johnsona za jedną z sześciu najlepszych książek roku. Z kolei w lutym 2009 roku periodyk dla nauczycieli „Polonistyka” zaliczył liberaturę do najważniejszych zjawisk w poezji polskiej ostatniego dwudziestolecia, zamieszczając omówienie książki-butelki Zenona Fajfera Spoglądając przez ozonową dziurę w specjalnym bloku tekstów proponowanych do „nowego kanonu”.


SKLEPW SERII „LIBERATURA” DOTYCHCZAS UKAZAŁY SIĘ:

tom 1:

Katarzyna Bazarnik i Zenon Fajfer

(O)patrzenie

ISBN 83-88957-19-8. Kraków: Krakowska Alternatywa, 2003.

Poemat napisany przez kobietę i mężczyznę, dwoma przenikającymi się nawzajem rodzajami pisma. Wielowymiarowa, fraktalna struktura.

„Dekada literacka” – recenzja

Filmtom 2:

Zenon Fajfer

Spoglądając przez ozonową dziurę

ISBN 83-89911-02-7. Kraków: Korporacja Ha!art, 2004.

But Eyeing Like Ozone Whole

Przekład na język angielski: Krzysztof Bartnicki

ISBN 83-89911-03-5. Kraków: Korporacja Ha!art, 2004.

Poemat z tekstem widzialnym i niewidzialnym, wydany w formie przeźroczystego zwoju w butelce.

Blog popkulturalny – recenzja

„Gazeta Wyborcza” – recenzja

Film


WYDANIE DRUGIE, POPRAWIONE – w kartonowym opakowaniu:
Zenon Fajfer
Spoglądając przez ozonową dziurę
ISBN 978-83-61407-33-1. Kraków: Korporacja Ha!art, 2009.

Katalog Korporacji Ha!art


tom 3:

Stéphane Mallarmé
Rzut kośćmi nigdy nie zniesie przypadku
(edycja dwujęzyczna)
Tytuł oryginału: Un coup de dés jamais n’abolira le hasard  („Cosmopolis” nr 17/1897, Gallimard 1914)
Przekład: Tomasz Różycki, wstęp: Michał Paweł Markowski,
Redakcja i komentarz: Katarzyna Bazarnik, Zenon Fajfer.

ISBN 83-89911-30-2. Kraków: Korporacja Ha!art, 2005.

Klasyka liberatury. Pierwsza poprawna edytorsko polska edycja słynnego poematu symultanicznego, w obu znanych układach typograficznych. Poza odmiennym układem przestrzennym, wersje te nieznacznie różnią się pod względem leksykalnym.

artpapier.com – recenzja
Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia– recenzja

Film


tom 4:

Stanisław Czycz
Arw
Pierwodruk początkowego fragmentu: „Poezja” nr 7/1980.
Wstęp: Andrzej Wajda, redakcja: Dorota Niedziałkowska, Dariusz Pachocki.

ISBN 978-83-89911-91-9. Kraków: Korporacja Ha!art, 2007.

Intrygujący formalnie, pełen nietypowych rozwiązań graficznych, niedoszły scenariusz do niezrealizowanego filmu Andrzeja Wajdy.


„Polityka” – recenzja

Film


tom 5:

B.S. Johnson
Nieszczęśni
Tytuł oryginału: The Unfortunates (1969)
Przekład i komentarz: Katarzyna Bazarnik, wstęp: Krystyna Stamirowska.

ISBN 978-83-89911-94-0. Kraków: Korporacja Ha!art, 2008.

Książka wydana w formie pudełka zawierającego 27 luźnych składek o różnej objętości, które można czytać w dowolnej kolejności. Jedno z dzieł antycypujących hipertekst.


„Gazeta Wyborcza” – recenzja


Film


tom 6:

Raymond Queneau
Sto tysięcy miliardów wierszy   
Tytuł oryginału: Cent mille milliards de poèmes  (1961)
Przekład: Jan Gondowicz
Posłowie: Jacek Olczyk, komentarz: Zenon Fajfer

ISBN 978-83-61407-44-7. Kraków: Korporacja Ha!art, 2008.

Kombinatoryczny, permutacyjny cykl 10 sonetów, wydrukowanych na kartkach pociętych na paski. Każdą linijkę wiersza można dowolnie podmieniać, co umożliwia czytelnikowi samodzielne wygenerowanie niemal nieskończonej liczby wierszy.

„Polityka” – recenzja

„Przekrój” – recenzja

Film


tom 7:

Georges Perec

Życie instrukcja obsługi
Tytuł oryginału: La vie mode d’emploi (1978)
Przekład: Wawrzyniec Brzozowski

ISBN 978-83-61407-29-4. Kraków: Korporacja Ha!art, 2009.
Wydanie II, poprawione

99 rozdziałów-pomieszczeń pewnej paryskiej kamienicy, po których autor oprowadza czytelnika ruchem skoczka szachowego. Jeden z najbardziej spektakularnych przykładów liberatury rozumianej jako architektura słowa.


 „Polityka” – recenzja


AudioW PRZYGOTOWANIU:

tom 8:

Katarzyna Bazarnik i Zenon Fajfer

Oka-leczenie  •  (O)patrzenie

listopad 2009 !!!

Pierwsze książki określane mianem liberatury.


[„Liter drżenie” – „Portret” nr 16/17 – 2004]


Zobacz więcej dokumentów MIK.

Film


PUBLIKACJA TOWARZYSZĄCA SERII:

Katarzyna Bazarnik, Zenon Fajfer
Co to jest liberatura?

ISBN 978-83-61407-40-9. Kraków: Korporacja Ha!art, 2008.

Broszurka towarzysząca serii Liberatura, zawierająca przedruk dwóch wcześniejszych tekstów o liberaturze.Spis treści:
  1. Katarzyna Bazarnik, Zenon Fajfer Teraz LIBERATURA, s. 5-8.
  2. Zenon Fajfer liryka, epika, dramat, liberatura, s. 11-17 [pierwodruk: Od Joyce’a do liberatury, 2002]
  3. Katarzyna Bazarnik Krótkie wprowadzenie do liberatury, s. 19-37 [pierwodruk: „Er(r)go” 2003, wersja zaktualizowana]
  4. Książki z serii „Liberatura”, s. 38-40.