Uwaga! Zasoby Biblioteki Liberatury znajduje się obecnie w Artetece

 

kalendarium - 2008


1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Mirosław Bańko Dalej niż pismo. W: Mirosław Bańko, Współczesny polski onomatopeikon. Ikoniczność w języku. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, s. 123-124.

Dariusz Bartoszewicz Butelka i Kamasutra. Tajemne archiwa biblioteki. „Gazeta Wyborcza (Stołeczna)”, 23 grudnia 2008, Warszawa. O tym, jak liberatura trafiła do pilnie strzeżonych archiwów Biblioteki Narodowej. Wersja internetowa zawiera dodatkowo film Butelka i Kamasutra. O radości czytania.

Katarzyna Bazarnik, Zenon Fajfer Co to jest liberatura? Kraków: Korporacja Ha!art, 2008. ISBN 978-83-61407-40-9. Broszurka towarzysząca serii Liberatura, zawierająca przedruk dwóch wcześniejszych tekstów o liberaturze. Spis treści:
   
     Katarzyna Bazarnik, Zenon Fajfer Teraz LIBERATURA, s. 5-8.
   
     Zenon Fajfer liryka, epika, dramat, liberatura, s. 11-17 [pierwodruk: Od Joyce’a do liberatury, 2002]
   
     Katarzyna Bazarnik Krótkie wprowadzenie do liberatury, s. 19-37 [pierwodruk: „Er(r)go” 2003, wersja zaktualizowana]

     Książki z serii „Liberatura”, s. 38-40.

Leszek Bugajski End [o książce Stanisława Czycza „Arw”]. „Twórczość” nr 6 (751), czerwiec 2008, s. 105-109.

Michał Choptiany B.S. Johnson – rozpakowywać ostrożnie, satysfakcja gwarantowana. „Witryna Czasopism. pl” nr 24 (226), 20 grudnia 2008.

Małgorzata Dawidek Gryglicka Tekst jako dzieło sztuki w Polsce po 1967 roku. Kontekst i/a autonomia znaku konkretnego. Praca doktorska pod kierunkiem prof. dr hab. Piotra Piotrowskiego. Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu: Wydział Historyczny, Instytut Historii Sztuki, Zakład Sztuki Nowoczesnej, Poznań 2008. Trzytomowa praca doktorska – tom III, zatytułowany „Rozdział VI: Współczesne formy tekstu wizualnego” poświęcony m.in. liberaturze („Hipertekst-Hiperobraz-Liberatura. Geneza i rozwój zjawisk”).

„Den Blå Port“ nr 79, tidsskrift for litteratur / oktober 2008, København, Denmark. Numer duńskiego kwartalnika literackiego poświęcony zagadnieniu fizyczności książki. Głównym materiałem numeru jest (ilustrowany fotografiami Oka-leczenia) przekład pierwszego eseju-manifestu Zenona Fajfera z roku 1999, do którego autor dopisał Komentarz dla zagranicznego czytelnika. W numerze m.in.:
   
     Zenon Fajfer Liberatur. Appendiks til en håndbog over litterære termer, tłum. Anna Mrozewicz, s. 13-19
     & Post Scriptum – En kort kommentar til den udenlandske læser af „Liberatur”, tłum. Torben Jelsbak, s. 19-21.

     Jonathan Safran Foer Et forstudie til en tegnsætning for hjertesygdom, s. 23-31

Zenon Fajfer Czytelnia Liberatury - krótki przewodnik po zbiorach. Małopolski Instytut Kultury, Kraków 2008.

Christian Yde Frostholm Liberatur og alternativ tegnsætning – Den Blå Port nr 79. „Afsnit“ 14.10.2008.

Beata Jajkowska Wystawa „Druga Rewolucja Książki” w Gdyni. „Polska-Dziennik Bałtycki”, 24.01.2008.

Irena Janowska Liberatorium. „Nowe Książki” nr 2 / 2008, Warszawa, s.1.

Łukasz Jeżyk Widzieć – wierzyć – wiedzieć. Zenona Fajfera podejrzenia i spojrzenia. W: Między językiem a wizualnością, red. Magdalena Bednarek, Maciej Junkiert, Joanna Klausa-Wartacz. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie Studia Polonistyczne, 2008, s. 129 - 141.

B.S. Johnson Nieszczęśni. Przekład i komentarz: Katarzyna Bazarnik, przedmowa: Krystyna Stamirowska. Kraków: Korporacja Ha!art, 2008. ISBN 978-83-89911-94-0. Tom 5 serii Liberatura – stochastyczna powieść wydana w formie pudełka zawierającego 27 luźnych składek różnej objętości, które można czytać w dowolnym porządku (nakład 1000). Poza arkuszami oryginalnego tekstu pudełko zawiera także składkę z przedmową oraz składkę z komentarzem tłumaczki i redaktorki serii poświęconą liberackim aspektom twórczości angielskiego pisarza:
   
     Katarzyna Bazarnik „Nieszczęśni” B.S. Johnsona – liberacka gra z przypadkiem, s. 1-9

Magdalena Lachman Apetyt na popularność, czyli m(ł)oda polska literatura. W: Polska literatura najnowsza - poza kanonem, red. Paulina Kierzek. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008, s. 9-53.

WAL [Waldemar Lewandowski] Liberatura – architektura słowa. „Gazeta Wyborcza” , 9 maja 2008, Poznań, s. 8.

„Literatura na Świecie. B.S. Johnson” nr 7-8 (444-445) / 2008, Warszawa – koncepcja i redakcja numeru: Katarzyna Bazarnik, Krystyna Stamirowska i Andrzej Sosnowski. W numerze m.in.:
   
     B. S. Johnson Księgowość podwójna Christiego Malry’ego, tłum. Ewa Kowal, s. 5-25
   
     B.S. Johnson Albert Angelo, tłum. Ewa Kowal, s. 27-59
  
     B.S. Johnson Trał, tłum. Ewa Kowal, s. 61-80
   
     B.S. Johnson Każdy zna kogoś, kto nie żyje, tłum. Ewa Kowal, s. 107-123
   
     B.S. Johnson Daj starszej pani godny, tłum. Ewa Kowal, s. 125-130
   
     B.S. Johnson Przełożona w normie. Komedia geriatryczna, tłum. Ewa Kowal, s. 146-188
   
     B.S. Johnson Nie licząc dzikusów. Scenariusz, tłum. Ewa Kowal, s. 209-243

     Katarzyna Bazarnik Liberackie exegi monumentum (uwagi na marginesie przekładu Nieszczęsnych), s. 244-255

Tadeusz Nyczek Sonety na pasku. Sto dziewięćdziesiąt dwa miliony lat czytania, czyli gdzie jest redaktor Nyczek? [Raymond Queneau: Sto tysięcy miliardów wierszy]. „Przekrój” nr 49 (3311), 4 grudnia 2008, Warszawa, s. 66.

Jacek Olczyk Nieukończony scenariusz filmu [Stanisław Czycz: Arw]. „Dekada Literacka” nr 2-3 (228/229) / 2008, Kraków, s. 208-212.

Andrzej Pająk The Polish Way to E-literature from the Baroque to the 21st Century, tłum. na język angielski Katarzyna Rudzka. W: „Electronic Literature in Europe”, September 11-13, 2008, Bergen, Norwegia.

plik .pdf


Agnieszka Przybyszewska Liberacka analiza tekstu (o czytaniu Oka-leczenia Zenona Fajfera i Katarzyny Bazarnik). W: Polska literatura najnowsza - poza kanonem, red. Paulina Kierzek. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008, s. 190-218.

Agnieszka Przybyszewska Którędy do literatury nowomedialnej? Wymierająca czy wieczna? „Fragile” nr 2 / 2008.

Agnieszka Przybyszewska Sprzedać legendę. Jak zachwyca i rozczarowuje Arw Stanisława Czycza.„Techsty” – Magazyn nr 4 (2008).

Agata Pyzik Arwowanie arwem w arw [Stanisław Czycz: Arw]. „Lampa” nr 3 (48), marzec 2008, Warszawa, s. 54.

Agata Pyzik Podróż do kresu literatury. „Gazeta Wyborcza” nr 269 (5879), 18 listopada 2008, Warszawa, s. 18. W internetowym wydaniu „GW” artykuł dostępny pod tytułem Nieszczęśni, B.S. Johnson

Raymond Queneau Sto tysięcy miliardów wierszy. Przekład: Jan Gondowicz, posłowie: Jacek Olczyk, komentarz: Zenon Fajfer. Kraków: Korporacja Ha!art, 2008. ISBN 978-83-61407-44-7. Tom 6 serii Liberatura – permutacyjny cykl 10 sonetów wydrukowany na kartkach pociętych na paski, które czytelnik może dowolnie podmieniać, uzyskując w ten sposób nowe wiersze. W książce znalazł się również komentarz poświęcony liberackości dzieła:
   
     Zenon Fajfer Od kombinatoryki do liberatury. O nieporozumieniach związanych z tzw. „literaturą eksperymentalną” (bez paginacji)

Joanna Roszak Czy czyta pani Czycza? [Stanisław Czycz: Arw]. „Polityka. pl” – serwis internetowy Tygodnika „Polityka”, 28 lipca 2008.

Joanna Roszak Kartki zostały rzucone [B.S. Johnson: Nieszczęśni; Raymond Queneau: 100 000 000 000 000 wierszy]. „Polityka. pl” – serwis internetowy Tygodnika „Polityka”, 28 października 2008.

Marcin Sendecki Ich trzech i tekst. Pierwsze pełne wydanie niezwykłego „Arwa” [Stanisław Czycz: Arw]. „Przekrój” nr 10 (3272), 6 marca 2008, Warszawa, s. 72.

Marcin Sendecki Śmierć w pudełku. B.S. Johnsona eksperyment sprzed lat [B.S. Johnson: Nieszczęśni]. „Przekrój” nr 38 (3300), 18 września 2008, Warszawa, s. 72.

Krzysztof Siwczyk Dojrzewanie do porażki [Stanisław Czycz: Arw]. „Tygodnik Powszechny” nr 14 (3065), 6 kwietnia 2008, Kraków, s. 36.

Joanna Wojdas Kot nabity w butelkę [Zenon Fajfer: Spoglądając przez ozonową dziurę]. Blog Popkulturalny Tygodnika „Polityka”, 16 września 2008.

Violetta Trella (red.) Druga rewolucja książki w Gdyni. Zeszyty Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni, nr 2, 2008. Książka będąca pokłosiem wystawy sztuki książki i ogólnopolskiej konferencji naukowej. W tomie m.in.:
  
     Violetta Trella Druga rewolucja książki, s. 9-15.
   
     Katarzyna Bazarnik Liberatura czyli literatura w formie książki, s. 20-27.

     Zenon Fajfer Liberatura - pięć sylab w poszukiwaniu definicji, s. 28-29.

     Radosław Nowakowski Utekstowienie znaku. Uznakowienie tekstu, s. 30-34.

     Monika Polak Nie do czytania – dywagacje wokół definicji książki, s. 35-42.

Bogdan Zalewski – cykl autorskich „CzyTańców” poświęconych m.in. książkom liberackim, wygłoszonych na antenie RMF Classic w ramach programu „Między słowami”. Audycje zostały sfilmowane w ramach projektu Wstąp do liberatury (jesień 2008-wiosna 2009).

audio

video

Czytaniec VI: „Nieszczęśni” B.S. Johnsona

audio

video

Czytaniec VII: „Arw” Stanisława Czycza

audio

video

Czytaniec VIII: „Rzut kośćmi nigdy nie zniesie przypadku” Stéphane’a Mallarmé’go

audio

video

Czytaniec X: „Sto tysięcy miliardów wierszy” Raymonda Queneau

audio

video

Czytaniec XI: “Liberature – The Body of the Book: Willie Masters’ Lonesome Wife” Williama H. Gassa

audio

video

Czytaniec XII: „Małżeństwo Nieba i Piekła” Williama Blake’a

audio

video

Czytaniec XIII: „Anna Livia Plurabelle” Jamesa Joyce’a

audio
video

Czytaniec XIV: „Oka-leczenie” Katarzyny Bazarnik i Zenona Fajfera

audio

video

Czytaniec XV: „LiBeratura”

audio

video

Czytaniec XVI: „10 metrowej Ulicy Sienkiewicza w Kielcach” Radosława Nowakowskiego

audio

video

Czytaniec XVII: „Spoglądając przez ozonową dziurę” Zenona Fajfera

audio

video

2009