Uwaga! Zasoby Biblioteki Liberatury znajduje się obecnie w Artetece

 

kalendarium - 2007


1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Katarzyna Bazarnik Joyce, Liberature and Writing of the Book. “Hypermedia Joyce Studies” Vol. 8, No. 2 / July 2007. ISSN 1801-1020.

     Artykuł został włączony do prowadzonej przez Genetic Joyce Studies przy Uniwersytecie w Antwerpii prestiżowej Bibliography of Genetic Joyce.

Katarzyna Bazarnik Liberature: a New Literary Genre? W: Insistent Images, red. Elżbieta Tabakowska, Christina Ljungberg i Olga Fischer. Iconicity in Language and Literature, vol. 5. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2007. ISBN 978 90 272 4341 6, s. 191-208.

Grzegorz Borkowski Marginesy sztuki i literatury. „Obieg”, 24 stycznia 2007.

Maria Cyranowicz Zmieniła się struktura tekstu. „Tygodnik Powszechny” nr 13 (3012), 1 kwietnia 2007, s. 21

Stanisław Czycz Arw. Wstęp: Andrzej Wajda, redakcja: Dorota Niedziałkowska, Dariusz Pachocki. Kraków: Korporacja Ha!art, 2007. ISBN 978-83-89911-91-9. Tom 4 serii Liberatura – niedoszły scenariusz do filmu Andrzeja Wajdy, penetrujący możliwości zapisu symultanicznego, (nakład 1500 egz.). W tomie pomieszczono również opracowania krytyczne, m.in.:
   
     Katarzyna Bazarnik, Zenon Fajfer „Arw” z perspektywy liberatury (kilka słów od redaktorów serii), s. 67-69

     Piotr Marecki Intermedialny potencjał „Arwa”, s. 70-78

Zenon Fajfer Ars poetica [PL], Ars poetica [English version]. „Techsty” – Magazyn nr 3 (2007).

Zenon Fajfer Traktat ontologiczny. „Ha!art” nr 26 (2007) Kraków, s. 62

Zenon Fajfer Ars numerandi. „Ha!art” nr 26 (2007) Kraków, s. 63-65.

Alina Grochowska Czy Język haseł przedmiotowych BN nadąża za rozwojem dziedzin i ich terminologią. www.ebib.info, 2007
 
„Ha!art” nr 27 (2007), Kraków – w numerze tym LIBERATURA pojawia się jako osobny dział pisma:
   
     Zenon Fajfer Przedmowa, 136-138.
   
     Paweł Dunajko Znaczące uwagi, s. 139-147.

     Jakub Żuchowski James Joyce versus Koziołek Matołek albo Święty Franciszek kontra Tarzan. O związkach liberatury i sztuki komiksu, s. 148-155.

Wiktoryna Husarzewska Liberatura – projekt dzieła totalnego. Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Teresy Walas. Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki, Kraków 2007.

Ewa Karbowiak Liberatura jako architektura słowa. Nowe spojrzenie na literaturę czy nowa forma literatury? / Liberatur als Architektur des Wortes. Ein neuer Blick auf die Literatur oder eine neue Literaturform? Praca magisterska, promotor: prof. dr hab. Jacek Rzeszotnik. Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Germańskiej, Wrocław 2007.

Magdalena Lachman Jak (nie) być pisarzem. Proza polska po 1989 roku w konfrontacji z kulturą audiowizualną i medialną. W: Polska proza i poezja po 1989 roku wobec tradycji, red. Aleksander Główczewski, Maciej Wróblewski. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2007, s. 11-27.

Christina Ljungberg, Elżbieta Tabakowska Introduction: Insistent Images. W: Insistent Images, red. Elżbieta Tabakowska, Christina Ljungberg, Olga Fischer. Iconicity in Language and Literature, vol. 5. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2007. ISBN 978 90 272 4341 6, s. 1-14.

Erika Mihálycsa „Lots of Fun at Finnegans Wake“: The Eleventh Annual Trieste Joyce School, 1-7 July 2007. “James Joyce Quarterly” Vol. 44, No. 3, Spring 2007, University of Tulsa, USA, s. 432-436.

Radosław Nowakowski Nieznaki drogowe. LiBeratorium: Dąbrowa Dolna 2007; (wykonanie ręczne, w niewielkim nakładzie).

Dariusz Pachocki Jak się pozbyć literatury, czyli historia „Czystej opowieści”. W: Dariusz Pachocki, Stachura totalny. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2007, s. 126-136.

Andrzej Pająk Czy hiperfikcje to fikcja? O polskiej powieści hipertekstowej. „Techsty” – Magazyn nr 3 (2007)

Mariusz Pisarski Liberatura na świecie. „Techsty” 23 lipca 2007.

Adam Poprawa Y=. „Przystań. Biuro Literackie” 2007. Wrocław.

„Portret” nr 3 (25) / 2007, Olsztyn – w numerze blok poświęcony twórczości Jamesa Joyce’a pod redakcją Katarzyny Bazarnik i Zenona Fajfera, m.in.:
   
     Katarzyna Bazarnik „Imaginatywne itinerarium” przez „Finnegans Wake” (na marginesie przekładu Krzysztofa Bartnickiego), s. 14-31.
    
     Paweł Dunajko Przeciw-stawienia, s. 61-68.

Agnieszka Przybyszewska W pudełku i na wadze – o przestrzeni śmierci i przestrzeni tekstu w utworach Bryana S. Johnsona oraz Zenona Fajfera i Katarzyny Bazarnik. W: Kulturowe obrazy śmierci. Od przełomu romantycznego do dziś, red. Izabela Grzelak, Tomasz Jermalonek. Łódź: Piktor 2007, s. 207-222.

Joanna Roszak Pochwała głupoty. „Polityka. pl” – serwis internetowy Tygodnika „Polityka”, 4 czerwca 2007.

Joanna Roszak Od słowa do słowa narasta [Zenon Fajfer: dwadzieścia jeden liter. Wydanie prototypowe, 2007]. „Odra” nr 12 (552), grudzień 2007, Wrocław, s. 137-138.

Piotr Siwecki Gaberbocchus Press, czyli na hulajnodze [1] z Themersonami. „Ha!art” nr 26 (2007) Kraków, s. 34-39.

Andrzej Sosnowski Skarb kibica („foremki” x 5). W: Andrzej Sosnowski, „Najryzykowniej”. Wrocław: Biuro Literackie, 2007, s. 116-135.

„Zagadnienia Rodzajów Literackich”, tom 50, zeszyt 1-2 (99-100), Łódź 2007. ISSN 0084-4446.

     E-LIBERATURA (Agnieszka Przybyszewska), s. 247

     LIBERATURA (Agnieszka Przybyszewska), s. 255-258

Joanna Wrycza „Uksiążkowienie świata”. Liberatura – próba stworzenia literatury totalnej. „Nowa Polszczyzna. Dwumiesięcznik dla nauczycieli języka polskiego” nr 3 (53) 2007, Kraków, s. 47-55.

Adam Zdrodowski 9. Wiersz w tomie Jesień Zuzanny, Biuro Literackie, Wrocław 2007, s. 35-37.

2008

2009