Uwaga! Zasoby Biblioteki Liberatury znajduje się obecnie w Artetece

 

kalendarium - 2006


1999

2000

2001

2002

2003


2004

2005

2006


anti O literaturze u plastyków. „Polska Gazeta” nr 4 (35), 26 stycznia 2006, Dublin, Irlandia, s. 11. [Zapowiedź odczytu Katarzyny Bazarnik i Zenona Fajfera „Co to jest liberatura” w ramach międzynarodowego projektu intermedialnego A Wonder Beyond w Dublinie.]

„Autoportret. Przestrzenie książki” nr 4 (17) / 2006, Kraków – krzywy numer kwadratowego „pisma o dobrej przestrzeni” pod redakcją Zenona Fajfera. Zagadnienie przestrzeni książki ukazane z perspektywy liberatury. Spis treści:
   
      Zenon Fajfer Liberatura – literatura przestrzeni, s. 2.
   
     Katarzyna Bazarnik Popsuta przestrzeń. O odpowiedzialności wydawcy, s. 4-7.

     Agnieszka Przybyszewska Czytać ...czyli układać. Liberackie (i nie tylko) modele do składania, s. 10-13.

     Radosław Nowakowski Powieść w przestrzeń i... O uksiążkowieniu fabryki, s. 14-17.

     Jacek Olczyk „Księga jest więc jak Bóg: konieczna, obecna, nieistniejąca”. O nieukończonym dziele Stéphane’a Mallarmégo, s. 20-23.

     Dorota Kamisińska „Typographus computericus” – czyli od Wyspiańskiego do liberatury, s. 26-29.

     Zenon Fajfer Trzy kroki, s. 31-41.

     Joanna Roszak Klepsydra w słowie klepsydra cała jest. Poezja konkretna – wiersz jako parafraza kształtu, s. 44-47.

     Monika Szmyt Mitologia księgi, buchalteria znaku, gest artysty. Chińska sztuka współczesna o fundamentach kultury Państwa Środka, s. 48-51.

     Emiliano Ranocchi Pismo i tożsamość – czyli krótka historia dwupiśmienności w Niemczech, s. 52-55.

     Małgorzata Dawidek Gryglicka Między realnym a wirtualnym – obiekt wirtualny w dialogu, s. 58-61.

     Kaszta i melonik – z Krystyną Nowak-Wawszczak rozmawia
Joanna Orlik, s. 62-65.

     Michał Wiśniewski Potrzeba kondensacji – przestrzeń w książkach o architekturze, s. 66-69.

     Wiktoryna Husarzewska Linearna opowieść o literaturze nielinearnej [cykl 12 tekstów przewijający się przez cały numer]

Katarzyna Bazarnik, Zenon Fajfer Liberatura w globalnym hipermarkecie. „Portret” nr 1 (21) / 2006, s. 12-13.

Katarzyna Bazarnik Some Aspects of Spatiality of the Literary Work as exemplified by James Joyce’s Giacomo Joyce, Ulysses and Finnegans Wake (with a reference to L. Sterne, S. Mallarmé, B.S. Johnson, and R. Federman). Praca doktorska pod kierownictwem dr hab. Krystyny Stamirowskiej, prof. nadzw. UJ. Wydział Filologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006. Pierwsza praca doktorska poświęcona liberaturze. Tematyka liberatury (paragrafem The space of the book: „liberature”) zamyka rozdział pierwszy, zatytułowany „Space and  Literary Studies” i powraca w rozdziale ostatnim: Conclusion: New Spaces. Towards Liberature.

„BLETKA. Młodzieżowy Miesięcznik Kulturowy”
nr 1 (2006), Kraków. Temat numeru: Liberatura. W numerze:
   
     Hanna Tucznio, epika, liryka, dramat, liberatura, s. 3
   
     Gdzie znajduje się słowo? Rozmowa z Katarzyną Bazarnik i Zenonem Fajferem, twórcami i teoretykami liberatury – rozmawia Hanna Tucznio, s. 4-5.

Jerzy Borowczyk, Łukasz Jeżyk Czytanie między liniami, w: Horyzonty polonistyki. „Polonistyka. Czasopismo dla nauczycieli” nr 4 / 2006, Poznań, s. 19-24.

Bernadetta Darska Zagubieni wśród fragmentów (Piotr Siwecki: BIOS, Hyper-Gender). W: Bernadetta Darska, Ucieczki i powroty. Obrazy rzeczywistości w prozie najnowszej. Olsztyn: Portret, 2006, s. 179-192.

Sarah Crown Pole Stars (World literature tour). “Guardian” – Culture Vulture Blog, 30 stycznia 2006. M.in. wzmianka o liberaturze.

Małgorzata Dawidek Gryglicka PRZYPADKI, czyli rozważania wokół księgi jako sensu znaczeniowo-przestrzennego [tekst w języku polskim, angielskim i niemieckim]. W: Jan Berdyszak, prace 1960-2006, red. Marta Smolińska-Byczuk, Wojciech Makowiecki, Mirosław Pawłowski. Poznań: Arsenał 2006, s. 213-243.

Zenon Fajfer W stronę liberatury. W: Ikoniczność znaku: słowo – przedmiot – obraz – gest, red. Elżbieta Tabakowska. Kraków: Universitas, 2006. ISBN 83-242-0426-0611-6, s. 161-179.

Darek Foks Stéphane Mallarmé „Rzut kośćmi nigdy nie zniesie przypadku”. „Machina” nr 1, kwiecień 2006, Warszawa, s. 126.

Ewa Kowal Iconicity and Experience in Frédéric Beigbeder’s Windows on the World. W: Language and Identity. English and American Studies in the Age of Globalisation, vol. 1 Literature, red. Zygmunt Mazur i Teresa Bela. Kraków: Jagiellonian University Press, 2006.

Ewa Kowal Słowo wobec terroru: powieść w/o świecie po 11 września 2001. W: Historia Fikcja (Auto)biografia w powieści brytyjskiej XX wieku, red. Krystyna Stamirowska. Kraków: Universitas 2006, s. 161-196.

Dominika Krzemień Narzucić kres nieskończoności [Stéphane Mallarmé: Rzut kośćmi]. „Art papier” 2006.

Ewa Majewska Poezja fantazji. Uwagi o nowym wydaniu Rzutu kośćmi Stephane Mallarmego. „Łaźnia”, 2006.

Piotr Marecki (red.) Tekstylia bis. Słownik młodej polskiej kultury. Kraków: Korporacja Ha!art, 2006 [Hasła: „Maria Cyranowicz”, „liberatura”, „liternet”, „Zenkasi”].

(m.k.) Stéphane Mallarmé „Rzut kośćmi nigdy nie zniesie przypadku. Poemat”, w: Noty o książkach. „Studium” nr 3-4 (57-58) / 2006, Kraków, s. 238-239.

Katarzyna Mróz Kilka słów o liberaturze. W: W kręgu sztuki edytorskiej, red. Diana Gajc, Kinga Nepelska. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2006, s. 165-172.

Radosław Nowakowski Nieopisanie świata XVII. LiBeratorium: Dąbrowa Dolna 2006; (wykonanie ręczne, w niewielkim nakładzie).

Radosław Nowakowski LIBRO2N. LiBeratorium: Dąbrowa Dolna 2006; (wykonanie ręczne, w niewielkim nakładzie).

Jacek Olczyk Stéphene Mallarmé, ojciec współczesnej literatury [Stéphane Mallarmé „Rzut kośćmi nigdy nie zniesie przypadku]. „Arte” nr 4 (8), kwiecień 2006, s. 32-33.

Łukasz Orbitowski „Nikomu nic”, Paweł Leckiewicz. „Doza Kultury – tlen.pl”

Adam Poprawa Zajrzeć w przeźroczystość [O Wszystkich językach świata Zbigniewa Mentzla]. „Twórczość” nr 1/2006, Warszawa.

Adam Poprawa Wiesz, że wiersz. Wiersz? Wiesz? Że? Krystyny Miłobędzkiej kartki na brudno, na ostatecznie. „Przystań. Biuro Literackie” 2006, Wrocław.

Agnieszka Przybyszewska (Nie tylko) liberackie modele do składania: liberatura, hipertekst, e-liberatura na gruncie polskim. Praca magisterska napisana w Katedrze Teorii Literatury Uniwersytetu Łódzkiego pod kierunkiem prof. dr hab. Grzegorza Gazdy. Wydział Filologiczny: Filologia Polska, Łódź 2006.

Joanna Roszak Przestrzenność – aha. W: Podziemne wniebowstąpienie. Szkice o twórczości Tymoteusza Karpowicza, red. Bartosz Małczyński, Kuba Mikurda, Joanna Mueller. Wrocław: Biuro Literackie, 2006, s. 229-241.

Joanna Roszak Tekst-hurra! [M. Dawidek-Gryglicka red.: Tekst-tura]. „Topos” nr 3 (88) / 2006, Sopot, s. 184-185.

Elżbieta Tabakowska Ikoniczność znaku: słowo – przedmiot – obraz – gest. W: Ikoniczność znaku: słowo – przedmiot – obraz – gest, red. Elżbieta Tabakowska. Kraków: Universitas, 2006. ISBN 83-242-0426-0611-6, s. 7-13.

Jakub Żuchowski Liberatura – antidotum na „zmierzch Galaktyki Gutenberga”. Praca magisterska przygotowana pod kierunkiem dr Beaty Gontarz. Uniwersytet Śląski, Wydział Filologiczny: Instytut Nauki o Kulturze, Katowice 2006.

2007

2008

2009