Uwaga! Zasoby Biblioteki Liberatury znajduje się obecnie w Artetece

 

kalendarium - 2005


1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Katarzyna Bazarnik What is liberature. W: Bartkowiak’s Forum Book Art. Compendium of Contemporary Fine Prints, Artists’ Books, Broadsides, Portfolios and Book Objects. Yearbook no 23. Hamburg: H.S. Bartkowiak, 2005/06, s. 465-468.

Katarzyna Bazarnik, Zenon Fajfer, Liberature. Kraków: Artpartner, 2005, ISBN 83-920115-2-X. Anglojęzyczna broszura wydana z okazji odbywającego się na Uniwersytecie Jagiellońskim w dniach 17-20 marca 2005 roku The Fifth International Symposium Iconicity in Language and Literature. W ramach sympozjum odbyła się wystawa liberatury oraz prezentacja poematu kinetycznego Zenona Fajfera Ars poetica. Spis treści:
   
     Zenon Fajfer Liberature (appendix to a dictionary of literary terms), tłum. Katarzyna Bazarnik, s. 2-7.

     Katarzyna Bazarnik Liberature: What’s in a Name, s.  8-11.

     Katarzyna Bazarnik, Zenon Fajfer A Brief History of Liberature, s. 12-23.

     Zenon Fajfer 7 letters, tłum. Katarzyna Bazarnik, s. 24-31.

Katarzyna Bazarnik, Zenon Fajfer Liberatura czyli dziura w sieci. W: Informacja o obiektach kultury i internet. Information on Cultural Objects and the Internet. Red. Maria Kocójowa. Seria III: ePublikacje Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego Nr 1. Kraków: IINiB UJ, 2005. ISBN 83-921593-5-7

Małgorzata Dawidek Gryglicka [Zenon Fajfer Words], tłum. Krzysztof Bartnicki (tekst bez tytułu z katalogu wystawy Zenona Fajfera Słowa / Words w Galerii Enter w Poznaniu 27 października – 5 listopada 2005).

Małgorzata Dawidek Gryglicka (red.) Tekst-tura. Wokół nowych form tekstu literackiego i tekstu jako dzieła sztuki. Kraków: Korporacja Ha!art, 2005. ISBN 83-89911-32-9. W tomie m.in.:

     Zenon Fajfer Liberatura. Aneks do słownika terminów literackich (wraz z odautorskim komentarzem zatytułowanym Liberum veto?), s. 11-22.

     Katarzyna Bazarnik Liberatura: ikoniczne oka-leczenie literatury, s.  23-40.

     Agnieszka Przybyszewska Niszczyć aby budować. O nowych jakościach liberatury i hipertekstu, s. 41-60.

     Łukasz Jeżyk O hipertekście na horyzoncie. Z perspektywy zamglonej. Protohipertekstualność na przykładzie Jeśli zimową nocą podróżny Italo Calvino, s. 61-76.

     Piotr Marecki Tekstowa partytura. O uwerturze do Arwa Stanisława Czycza, s. 151-168.

Zenon Fajfer Słownik liberatury (1-3). „Ha!art – miesięcznik on-line” nr 28 / 12 lutego 2005.

Zenon Fajfer Interaktywność (Słownik liberatury – 4). „Ha!art – miesięcznik on-line” nr 29 / 16 kwietnia 2005.

Zenon Fajfer Ars poetica. „Portret on line” nr 4 / maj 2005.

Zenon Fajfer dwadzieścia jeden liter. Prototyp liberackiego tomu poezji, 2005.

Aniela Książek-Szczepanikowa Gatunki literackie a gatunki medialne w edukacji. W: Polonistyka w przebudowie, zespół redakcyjny pod przewodnictwem Małgorzaty Czermińskiej. Kraków: Universitas 2005. Tom I, s. 114-131.

Stéphane Mallarmé Rzut kośćmi nigdy nie zniesie przypadku. Przekład: Tomasz Różycki, wstęp: Michał Paweł Markowski, redakcja i komentarz: Katarzyna Bazarnik, Zenon Fajfer. Kraków: Korporacja Ha!art, 2005. ISBN 83-89911-30-2, wydanie dwujęzyczne. Tom 3 serii Liberatura – poemat przestrzenny w nowatorski sposób operujący światłem i materią pisma, z biegnącymi symultanicznie kilkoma warstwami tekstu. Pierwsza poprawna edytorsko polska edycja, zaprezentowana w obu znanych wersjach: z 1897 roku i z roku 1914 (nakład 1000 egz.). W tomie znalazł się również tekst o liberackich aspektach utworu:

     Katarzyna Bazarnik, Zenon Fajfer Dwa Rzuty kośćmi czyli szczególna i ogólna teoria liberatury, s. 120-123

Piotr Marecki Krótka historia hiperfikcji w Polsce. Próba kalendarium. „Odra” nr 6 (522), czerwiec 2005, Wrocław, s. 136-140.

Radosław Nowakowski Koniec świata według Emeryka. Kraków: Korporacja Ha!art 2005. ISBN 83-89911-08-6. Wydana na płycie CD „hasarapasańska opowieść hipertekstowa”, uznawana przez krytyków za pionierski przykład e-liberatury. Utwór powstawał w latach 2002-2004. Do płyty dołączono komentarz: LiBeratorium czyli półka z książkami.

Joanna Roszak Unieść. Na peryferiach wiersza Tymoteusza Karpowicza. „Ha!art” nr 21 / 2005, s. 23-24.

Igor Stokfiszewski Witajcie w hiperfikcji [Radosław Nowakowski Koniec świata według Emeryka]. „Gazeta Wyborcza” nr 67, 21 III 2005, Warszawa.

Beata Śniecikowska Słowo – obraz – dźwięk. Literatura i sztuki wizualne w koncepcjach polskiej awangardy 1918-1939. Kraków: Universitas, 2005.

Zalibarek Liberatura – co kryje się za tą etykietą? Wywiad z Zenonem Fajferem. „Puzdro” nr 1, strona 16, listopad 2005. Wywiad powiązany z tematem numeru „Fizyczność księgi”.

2006

2007

2008

2009