Uwaga! Zasoby Biblioteki Liberatury znajduje się obecnie w Artetece

 

kalendarium - 2004


1999

2000

2001

2002

2003

2004


Aleksandra Bartelska Książka i oko. „Pinezka.pl” nr 9 / grudzień 2004

Katarzyna Bazarnik Liberature – The Body of the Book: Willie Masters’ Lonesome Wife by William H. Gass. W: Ways of Looking at a Blackbird. Essays in British and American Literature and Studies in Honor of Prof. Irena Przemecka, red. Grażyna i Andrzej Branny. Kraków: Instytut Filologii Angielskiej UJ, 2004. 253-261.

Katarzyna Bazarnik, Zenon Fajfer Liber Europae. Odczyt wygłoszony w Letterkenny (Irlandia) podczas oficjalnych obchodów przystąpienia Polski do Unii Europejskiej – 1 maja 2004 roku.

Katarzyna Bazarnik, Zenon Fajfer fáilte czyli jak Irlandczycy Polskę witali. „Dekada Literacka” nr 2 (204), marzec/kwiecień 2004, Kraków, s. 114-119.

Zenon Fajfer Miłosz i liberatura. „Ha!art – miesięcznik on-line” nr 27 / 2004.

Zenon Fajfer Dwadzieścia jeden liter: Ars poetica / Ars lectoria. „Portret” nr 2 (18) / 2004, Olsztyn, s. 209-215. [Po raz pierwszy poemat ten opublikowany był w poprzednim numerze „Portretu” nr 16-17, jednak z błędami tak znacznymi, że uniemożliwiały odczytanie tekstu, a także idei utworu wiążącej treść z formą. W niniejszym numerze poemat wydrukowano ponownie – redakcja wyjaśnia sytuację na wewnętrznej stronie okładki.]

Zenon Fajfer Spoglądając przez ozonową dziurę. Kraków: Korporacja Ha!art, 2004. ISBN 83-89911-02-7. Tom 2 serii Liberatura – poemat emanacyjny wydany w formie przeźroczystego zwoju włożonego do butelki (nakład 200 egz.).

Zenon Fajfer But Eyeing Like Ozone Whole. Przekład: Krzysztof Bartnicki. Kraków: Korporacja Ha!art, 2004. ISBN 83-89911-03-5. Angielski przekład tomu 2 serii Liberatura wydany w identycznej formie (nakład 100 egz.).

Agnieszka Kozłowska Nowe wcielenie “Portretu” [„Portret” nr 16-17 / 2004]. „Witryna Czasopism. pl” nr 28 (110), 12 października 2004.

„Literatura na Świecie. James Joyce” nr 7-8 (396-397) / 2004, Warszawa – koncepcja i redakcja numeru: Katarzyna Bazarnik, Zenon Fajfer i Andrzej Sosnowski. W numerze m.in.:
   
     James Joyce Finneganów tren [księga I, rozdział I], tłum. Krzysztof Bartnicki, s. 5-31

     James Joyce Finneganów tren [księga IV], tłum. Krzysztof Bartnicki, s. 69-105
   
     Katarzyna Bazarnik rzecznarzeczy, s. 106-115.

Anna Łebkowska 1) Liternet. literatura i internet, red. Piotr Marecki, Rabid, Kraków 2002. 2) Liternet.pl red. Piotr Marecki, Rabid, Kraków 2003. „Ruch Literacki”, zeszyt 2 (263), marzec-kwiecień 2004, s. 274-277.

Arkadiusz Łuba W głąb słowa [Katarzyna Bazarnik i Zenon Fajfer: (O)patrzenie]. „Dekada Literacka” nr 3 (205) / 2004, Kraków, s. 64-66.

„Portret. Ciało” nr 16-17 / 2004, Olsztyn – numer poświęcony cielesności, nawiązujący formą do rozkładanego trzyczęściowego atlasu anatomicznego. Wewnątrz m.in.:
   
     Tomasz Cytadelski Liter drżenie [Zenon Fajfer, Katarzyna Bazarnik: Oka-leczenie; (O)patrzenie], s. 73-74.

     Katarzyna Bazarnik Samotna żona Williego Gassa, s. 103-110.

     Zenon Fajfer Po czym odróżnić liberaturę od literatury (wybrane szczegóły anatomiczne), s. 120-122.
   
     Zenon Fajfer Dwadzieścia jeden liter, s. 130-137. [Poemat wydrukowany błędnie; wersję poprawną wydrukowano w „Portrecie” nr 2 (18) / 2004.]

Anna Posłuszna Czy liberatura to literatura? „Konspekt” nr 20, jesień 2004, Kraków, s. 189-190.

2005

2006

2007

2008

2009