Uwaga! Zasoby Biblioteki Liberatury znajduje się obecnie w Artetece

 

kalendarium - 2002


1999

2000

2001

2002

Katarzyna Bazarnik (red.) Od Joyce’a do liberatury. Szkice o architekturze słowa. Kraków: Universitas, 2002. ISBN 83-242-0066-5. Projekt
okładki i stron tytułowych: Zenon Fajfer. Pierwsza pozycja krytycznoliteracka poświęcona liberaturze. W tomie m.in.:
   
     Katarzyna Bazarnik Dlaczego od Joyce’a do liberatury (zamiast wstępu), s. V-XVI.
   
     Krystyna Stamirowska Angielska powieść eksperymentalna: B. S. Johnson, s. 125-138.
   
     Finn Fordham Powieści jako podziemne światy: Finnegans Wake Jamesa Joyce’a, Infinite Jest Davida Fostera Wallace’a, Podziemia Dona DeLillo i House of Leaves Marka Z. Danielewskiego, s. 139-168.
   
     Katarzyna Bazarnik „Książka jako przedmiot” Michela Butora czyli o liberaturze przed liberaturą, s. 171-194.
   
     B. S. Johnson Czy ty nie za wcześnie piszesz wspomnienia?, s. 195-214.
   
     Radosław Nowakowski Dlaczego moje książki są takie jakie są, s. 215-232.
   
     Zenon Fajfer liryka, epika, dramat, liberatura, s. 233-239. [Przedruk: Katarzyna Bazarnik, Zenon Fajfer Co to jest liberatura?, Kraków 2008.]

     [Katarzyna Bazarnik] Summary, s. 241-243.

Marcin Czerkasow Od końca do początku [„FA-art” nr 4 (46) / 2001]. „Witryna Czasopism. pl”  nr 2 (13), 12 stycznia 2002.

Zenon Fajfer Wieczór Trzech Cielców. „FA-art” nr 3 (49) / 2002, Bytom, s. 8-9.

Radosław Nowakowski Traktat Kartkograficzny czyli rzecz o liberaturze. Dąbrowa Dolna: Ogon Słonia, 2002; (wykonanie ręczne, w niewielkim nakładzie).

Radosław Nowakowski Wystawa Książek Unikatowych, prototypowych i eksperymentalnych. „Latarnik” 14 maja 2002.

[Andrzej Sosnowski] Skarb kibica (foremki): Akrostych i okolice. „Dwukropek” nr 2 (2), grudzień 2002, s. 55-56. [Przedruk: Andrzej Sosnowski, „Najryzykowniej”, 2007.]

Jan Szaket Oczu leczenie [Zenon Fajfer, Katarzyna Bazarnik: Oka-leczenie]. „FA-art” nr 1 (47) / 2002, s. 64-65.

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009